Cultuur puzzelroute Papendrecht 2!

Loop de 6 km lange route door Papendrecht en beantwoord leuke vragen!

De Cultuurpuzzelroute Papendrecht is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de sectie Letteren van Culturele Raad Papendrecht en Papendrecht Verrast.

 

DE TOCHT WAAR JE BLIJ VAN WORDT!

Een mooi moment om er even op uit te trekken. Individueel, in gezinsverband, of in kleine groepen met vrienden, vriendinnen of buren. Het moment bepaal je zélf en de deelname is uiteraard gratis. Je kunt de vragen van de Cultuurpuzzelroute lezen op deze pagina. Let op! Bij sommige vragen staat een audiospeler. Als je hierop klikt hoor je een luisterfragment.

Wil je de puzzeltocht downloaden? Klik hier!


Heel veel succes en plezier!


 

VONDELPARK

Zoek dit beeldhouwwerk in het park.
Speel het eerste fragment af
.

Loop naar de vijver, grenzend aan de ertegenover gelegen Bethlehemkerk.
Op de zijkant valt een groot wit mozaïekraam op.

1. Tot welke kunststroming wordt dit kunstwerk gerekend?
    A. Popart
    B. Kubisme

Ga over het voetpad naar links naar de Vondellaan en sla rechtsaf. Steek na ongeveer 20 meter over. Neem het voetpad ter hoogte van het bord Vossiusstraat 1 t/m 5.
Neem het H. Ferdinandussepad.

2. Wat kun je bij de Volksuniversiteit niet doen?
    A. Gezond koken
    B. Atelier en lessen tekenen, schilderen, beeldhouwen, sieraden maken
    C. Kunst en cultuurlezingen
    D. Geschiedenis en filosofie

Loop terug naar de Vondellaan waar je vandaan komt. Sla linksaf en blijf aan deze kant op het trottoir.
Steek over naar de hondenuitlaatplaats en ga de Van der Palmstraat in. Aan de linkerzijde bevindt zich het Denksportcentrum.

3. Aan de gevel hangt een groot geel kunstwerk. Hoeveel cirkels tel je?
    ......................................................

Steek de parkeerplaats over.

4. Op welk nummer is de oude ticketshop van Theater De Willem te vinden?
    ......................................................

5. Wie is de schrijver van het gedicht dat je hier op het raam ziet?
    ......................................................

6. Wie is de koster/beheerder van dit gebouw?
    ......................................................

7. Waarom is de bijnaam van deze Willem, de Zwijger?
    ......................................................

Loop langs de hoofdingang van De Willem de Zwijger en sla linksaf over de stoep.

8. Wat is de naam van dit witte beeld?
    ......................................................

Steek hier voorzichtig de Rembrandtlaan over en ga rechtsaf over de stoep.

9. Wat is de achternaam van Rembrandt?
    A. Van der Lek
    B. De Waal
    C. Maas
    D. Van Rijn

Sla linksaf de Paulus Potterstraat in.

10. Wat is het beroemdste schilderij van Paulus Potter?
    ......................................................

11. Wat hebben Frans Hals en Rob de Nijs gemeen?
    A. De vrolijke drinker
    B. Malle Babbe
    C. De lachende cavalier
    D. Vrolijke Frans

Je passeert de Hans Memlingstraat.

12. Hoe oud is Hans Memling geworden?
    ......................................................

Ga verder over de Paulus Potterstraat tot De Ark.

13. Hoe hoog is de boete als je hier samenschoolt?
    ......................................................

Vervolg je weg hiernaartoe.
Sla op het einde van het pad rechtsaf.

14. Hoe heet dit beeld?
    A. De basketballer
    B. De kogelstoter
    C. De balspeler
    D. De pitcher

15. Wat is de naam van de Papendrechtse handbalvereniging?
    ......................................................

16. Hoe laat vertrekt hiervandaan op zaterdag de laatste bus naar Utrecht?
    ......................................................

Loop door naar dit bord en steek voorzichtig over via het zebrapad van de rotonde en ga op de stoep naar links.

Ga bij het eerste bruggetje naar rechts tot aan de brievenbus.
Steek voorzichtig over en ga dit pad in.

Ga aan het einde schuin rechtsaf over het pad langs de sloot Sla vóór het gebouw met de kleurrijke buitenwand rechtsaf.

17. Hoe heet dit beeldhouwwerk?
    ......................................................

Loop om de Daltonschool heen tot dit bronzen beeld.

18. Hoe heet dit beeld?
    A. Snoepende kinderen
    B. Eerste liefde
    C. Prille vriendschap
    D. Hoe heet jij?

In het gebouw De Spil oefent theatergoep Het Masker.

19. In welk jaar is Theatergroep Het Masker opgericht?
    ......................................................

Neem het pad door het park naar het basketbalveld.
Steek op het einde van het pad de zebra niet over, maar ga linksaf over de stoep.
Loop met de bocht mee naar rechts en steek hier wel de zebra over.

Ga linksaf het natuurpad in dat tussen de twee houten bruggetjes ligt Volg de route rechtdoor en sla bij de T-splitsing linksaf.

20. Wat voor molen is dit?
    A. Poldermolen
    B. Weidemolen
    C. Korenmolen
    D. Watermolen

Vervolg het pad schuin omhoog richting de dijk en sla linksaf.
Of voor de avonturiers onder jullie: ga door dit hek (zie foto).

Vervolg in beide gevallen je weg tot het stoplicht (zie foto).
Steek voorzichtig over naar de Randweg.

Loop verder over de Randweg tot dit bord en ga hier in.

21. Frederik van Eeden was - behalve schrijver van onder andere ‘Van de koele meren des doods’ en ‘De kleine Johannes’- werkzaam als?
    A. Huisarts en psychiater
    B. Schilder en beeldhouwer
    C. Astronoom en cartograaf
    D. Historicus en musicus

Sla na 30 meter linksaf tot de Pelsertflat.

22. Wie of wat was Pelsert eigenlijk?
    A. Waterbouwkundige
    B. Dijkgraaf
    C. Zijtak van de Noord
    D. Ondergelopen weiland

23. Hoeveel woonverdiepingen heeft deze flat?
    ......................................................

Loop achter de flat langs en vervolg je weg naar de sportveldjes.

24. Na welke tijd mag je hier niet meer sporten en/of bewegen?
    ......................................................

25. Welk nummer heeft het knooppunt hier in de Wandelroute Drechtsteden?
    ......................................................

Loop voorzichtig over het gras rechts van de weg tot aan het gedicht op de steen (zie foto).

26. Wat is het eerste en wat is het laatste woord van dit gedicht?
    ......................................................

27. Op welke datum in 1953 werd het gat hier in de dijk gedicht?
    ......................................................

28. Hoe heet de polder die je aan de overzijde van de rivier ziet?
    ......................................................

Loop ongeveer 40 meter door, steek voorzichtig over en neem de trap naar beneden.

Loop het bruggetje over en sla linksaf de Nicolaas Beetsstraat in.
Ga op het einde van deze straat naar links, de Jacques Perkstraat in.

29. In welk spreekwoord kom je het woord “perk” tegen?
    ......................................................

Ga verderop de PC Boutensstraat in.

30. In welke stad is Boutens tot de Grootste Aller Tijden gekozen? 
    A. Middelburg
    B. Vlissingen
    C. Dordrecht
    D. Leiden

Steek aan het einde schuin over naar de Genestetstraat.

31. Wat was De Genestet, behalve dichter?
    A. Theoloog
    B. Dominee
    C. Predikant
    D. A, B en C

Steek over en vervolg de route naar de Vondellaan.

32. De uitdrukking ‘Joost mag het weten’ is ontstaan als een verwijzing naar Joost van den Vondel.
    A. Waar
    B. Niet waar

Vervolg je weg tot het Vondelpark.

33. Wat was de naam van het popfestival dat hier in 2018 plaatsvond?
    ......................................................

34. Welke taalfout ontdek je in onderstaande zin?

“We beseffen ons terdege dat het een vermoeiende wandeling is geweest, die hopelijk gezellig, interessant en leerzaam is geweest.”

    ......................................................

EINDE
Leuk dat je de route hebt gelopen.

 

Alle tips UITagenda Meld je verhaal