Ondernemers Jaar Awards Papendrecht

Samen met de gemeente Papendrecht organiseert Papendrecht Verrast dit jaar de Ondernemers Jaar Awards. 

Deze Jaar Awards worden uitgereikt in de categorieën: ‘Sociaal Maatschappelijke Impact’, ‘Duurzaamheid’, ‘Lokale Impact’ en ‘Winkel/Horeca Beleving’.

Is er  een Papendrechts bedrijf waar jij gelijk aan moet denken? Is het bedrijf waar jij werkt een goede sociale werkgever? Werk jij samen met een bedrijf dat deze prijs echt verdient? Nomineer dit bedrijf dan op: oap.nu

‘Sociaal Maatschappelijke Impact’
Bedrijven die een Sociaal Maatschappelijke Impact maken, zijn bedrijven die met hun activiteiten impact maken op mens en maatschappij. Bedrijven met een sociaal hart, een duidelijke sociale visie en aanpak. Zij stellen op een inspirerende en toonaangevende wijze ieder mens centraal en maken hiermee impact op de samenleving.

Hierbij kun je denken aan bedrijven die:
-  werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
-  zorg dragen voor ouderen en mindervaliden
-  gelijke kansen bieden aan mannen en vrouwen en mensen met verschillende achtergronden, genders of culturen
-  mogelijkheden bieden voor mensen die minder te besteden hebben
-  oog hebben en zorg dragen voor de gezondheid en persoonlijke ontwikkeling van hun personeel

‘Duurzaamheid’
Dit zijn bedrijven die vooroplopen in duurzaamheid en bewust een grote bijdrage leveren aan een beter klimaat. Door te zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie, en er mede voor te zorgen dat de aarde niet uitgeput raakt. Voor nu, maar ook voor komende generaties.

Hierbij kun je denken aan bedrijven die:
-  zoeken naar milieuvriendelijke productiemethoden en materialen
-  oog hebben voor duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers
-  minder of andere (milieuvriendelijke) grondstoffen gebruiken en zo veel mogelijk hergebruiken
-  samenwerken met andere bedrijven en gebruikmaken van elkaars afvalstoffen (circulaire economie)
-  oog hebben voor de wereld om ons heen en serieus omgaan met middelen om zo het milieu te sparen
-  duurzame energie inzetten en kiezen voor een milieuvriendelijk wagenpark
-  hun CO2-uitstoot compenseren

‘Lokale impact’
Dit zijn bedrijven die doelgericht en toonaangevend lokaal zakendoen, met elkaar samenwerken en/of verenigingen ondersteunen en hiermee impact maken op de lokale vitale economie. Deze bedrijven voorzien in een lokale behoefte.

Hierbij kun je denken aan bedrijven die:
-  producten en diensten inkopen die uit Papendrecht komen
-  kennis bundelen en elkaar beter maken door goed samen te werken in de keten met lokale partners
-  veel inwoners uit Papendrecht op de payroll hebben staan
-  Papendrechtse verenigingen en initiatieven sponsoren

‘Winkel/Horeca Beleving’
Wat is de leukste of meest verrassende winkel of horecazaak in Papendrecht? Waar koop je graag of neem jij je bezoek mee naar toe? Op welke zaak ben je trots, zo van ‘dat hebben we toch maar in Papendrecht’.

Hierbij kun je denken aan bedrijven die:
-  service leveren die boven verwachting is
-  aanbod hebben dat je niet elders ziet
-  een schone zaak hebben met een mooie sortering
-  goed bereikbaar zijn met voldoende parkeergelegenheid
-  je ontvangen met een glimlach en waar je kunt rekenen op behulpzame en vriendelijke medewerkers
-  een one-stop-shop zijn: alles in een keer geregeld en voor elkaar!

Nomineren kan tot 29 oktober 2023. De jury bekijkt alle ingezonden nominaties en kiest de winnaar uit de bedrijven met de meeste nominaties. Dus jouw stem telt! 

Alle tips UITagenda Meld je verhaal