Wandelen in het Alblasserbos

Een natuurlijke ontdekking in Papendrecht

Picknickplaats Alblasserbos aan de Peilkade.

 

Het Alblasserbos

Het oostelijk deel van het Alblasserbos ligt grotendeels in de gemeente Papendrecht (het westelijk deel in Alblasserdam). Het Papendrechtse gedeelte ligt in de Vriesenpolder. Het bos wordt begrensd door weilanden, de Betuwelijn en de provinciale weg N214. De locatie is geliefd bij natuurliefhebbers van allerlei pluimage. Het is de reden dat deze wandeling is samengesteld inclusief foto’s en vermelding van onderlinge afstanden tussen de route-instructies. Alle foto’s zijn gemaakt vanaf de beschreven wandelroute.

De wandeling bestaat uit 7 stukjes lokale (asfalt)wegen, totaal 1200 meter, en 6300 meter bospad. Totaal 7,5 km. Het te verbranden kcal is ongeveer 500.
Een kortere route?
- Loop alleen het eerste deel van de wandeling, keer om bij het toegangshek (item: OP PAD 11) en vervolg met item: OP PAD 33. Deze verkorte route is 3,5 km
- Je kan ook alleen in het oostelijk deel van het Alblasserbos wandelen. Parkeer daarvoor op de grote parkeerplaats langs de Peilkade (nabij het toegangshek). Start bij item: OP PAD 11 en eindig bij item: OP PAD 32. Deze route is 4 km

Soms ziet men onderweg markeringen (rode pijltjes) van andere wandelroutes. Het zijn stickers op piketpalen of bruggen. Als zo’n rode pijl in deze beschrijving staat aangegeven, is dat ook voor deze wandelroute de goede richting.

Parkeren kan prima aan het einde van het carpoolplein Papendrecht (A15/N214) aan de Parallelweg.

We gaan op pad...

 

De toegang tot het Alblasserbos aan de Pararelweg.

OP PAD 1
Wandel vanaf het carpoolplein 230 meter in oostelijke richting op de lokale weg (Parallelweg) tot aan het toegangshek van het bos en sla linksaf (zie rode pijl).

 

Het Alblasserbos is beginjaren ’80 aangelegd. Pim Louwaarts, districtshoofd bij Staatsbosbeheer, was nauw betrokken bij de totstandkoming. Het bos is aangelegd op de in de Alblasserwaard gebruikelijke waterrijke veengrond. Hierdoor gedijen vooral esdoorns, en wilgen langs de vele sloten.

OP PAD 2
Wandel 10 meter rechtdoor op het bospad (P.G Louwaarslaan) tot aan het straatnaambord.

 

OP PAD 3
Ga rechtdoor en wandel 250 meter op het bospad tot aan de bocht naar rechts.

 

OP PAD 4
Ga naar rechts (zie rode pijl) en wandel 320 meter tot aan de volgende bocht naar links.

 

OP PAD 5
Volg de bocht naar links (zie rode pijl) en wandel 200 meter tot aan de volgende bocht naar links.

 

OP PAD 6
Volg de bocht naar links (zie rode pijl) en wandel 120 meter tot aan het bruggetje, rechts van de weg.

 

OP PAD 7
Sla rechtsaf (zie rode pijl) over het bruggetje en wandel 140 meter tot aan de T-kruising met het bankje.

 

OP PAD 8
Sla rechtsaf (zie rode pijl) en wandel 220 meter tot aan de sloot nabij de haakse bocht in het gras.

 

OP PAD 9
Sla linksaf en wandel 180 meter gedeeltelijk langs de sloot tot aan de T-kruising.

 

OP PAD 10 
Sla op de T-kruising rechtsaf (zie rode pijl) en wandel 70 meter tot aan het toegangshek.

 

Een kortere route? Keer hier om en vervolg met item OP PAD 33, of start vanaf hier (zie de inleiding).

OP PAD 11
Sla direct na het toegangshek rechtsaf (route 57, zie rode pijl) en wandel 160 meter tot de haakse bocht in het gras.

 

OP PAD 12
Sla linksaf en wandel 40 meter tot de asfaltweg (Peilkade).

 

Matenaweg.

OP PAD 13
Sla rechtsaf (negeer rode pijl) en wandel 160 meter tot aan de T-kruising (Peilkade/Matenaweg).

 

Het streekmuseum van ‘Natuur en Vogelwacht De Alblasserwaard’ informeert bezoekers over de natuur en landschapswaarden van het zogenaamde veenweidegebied. Op de locatie worden lezingen gehouden, bijeenkomsten georganiseerd en tentoonstellingen ingericht.

OP PAD 14
Sla linksaf en wandel 180 meter tot aan het gebouw van de Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’, Matenaweg 1.

 

Ook de ‘Constantijn Huygens vereniging’ maakt gebruik van het gebouw voor o.a. tentoonstellingen. Deze vereniging nam ook het initiatief om de in het bos aanwezige planetenroute te realiseren.

OP PAD 15
Wandel 60 meter naar het toegangshek van het Alblasserbos.

 

Direct na het toegangshek is een heemtuin gecreëerd. Men kan daar wandelend op kleine schaal de landschapselementen bekijken van de (vroegere) Alblasserwaard. De planten, struiken en bomen die er groeien, zijn een lust voor het oog.

 

OP PAD 16
Wandel 140 meter rechtdoor (zie rode pijl) naar de T-kruising.

 

OP PAD 17
Ga op deze T-kruising rechtdoor en wandel 90 meter naar de volgende T-kruising (zie rode pijl).

 

OP PAD 18
Ga op deze T-kruising rechtdoor (negeer rode pijl) en wandel 80 meter naar Knooppunt 57.

 

OP PAD 19
Wandel 90 meter rechtdoor (zie rode rode pijl, route 56) tot aan de brug.

 

OP PAD 20
Wandel 280 meter rechtdoor tot aan de T-kruising.

 

OP PAD 21
Sla rechtsaf (negeer rode pijl) en wandel 150 meter tot aan de brug.

 

Men betreedt nu het terrein dat in het kader van landschapsbehoud is aangelegd rond het compressorstation. De grond, de vijvers, natuurstroken en wandelpaden zijn bekostigd door de Gasunie.

OP PAD 22
Ga over de brug en wandel 260 meter rechtdoor tot de volgende brug.

 

OP PAD 23
Sla direct over de brug rechtsaf en wandel 350 meter tot aan de volgende T-kruising.

 

OP PAD 24
Sla bij de T-kruising rechtsaf en wandel 300 meter tot aan de brug links aan het einde van het pad.

 

Door de afgelegde afstand van het gas en het verbruik van de afnemers, neemt de druk in de transportleidingen af. Met een compressorstation komt de druk weer op het vereiste niveau. Hiervoor staat erin Nederland gemiddeld om de 100 kilometer een compressorstation. Eén daarvan is station Wijngaarden. De gemiddelde druk in de leidingen is 55 bar. Ter vergelijking: de druk in een fietsband is 3 bar.

OP PAD 25
Ga over de brug en wandel 210 meter naar de asfaltweg (Wingerdse Donk, tevens de hoofdingang van de GASUNIE).

 

OP PAD 26
Steek de asfaltweg (Wingerdse Donk) over en wandel 170 meter tot aan de volgende T-kruising.

 

OP PAD 27
Sla bij de T-kruising rechtsaf en wandel 110 meter tot aan de asfaltweg (Wingerdse Donk).

 

OP PAD 28
Sla linksaf en wandel 220 meter op de asfaltweg (Wingerdse Donk) tot aan het bruggetje links van de weg (Peilkade).

 

OP PAD 29
Ga over het bruggetje rechtdoor (zie rode pijl) en wandel 130 meter tot aan de T-kruising.

 

OP PAD 30
Sla rechtsaf (negeer rode pijl) en wandel 590 meter tot aan het bruggetje.

 

OP PAD 31
Ga over het bruggetje, sla linksaf en wandel 190 meter op de asfaltweg (Peilkade) tot aan de T-kruising (passeerplaats).

 

OP PAD 32
Sla op de T-kruising rechtsaf en wandel 40 meter tot aan het toegangshek.

 

OP PAD 33
Wandel 60 meter tot aan de T-kruising.

 

OP PAD 34
Ga rechtdoor (negeer rode pijl) en wandel 500 meter tot aan het bruggetje (aan de linker kant).

 

OP PAD 35
Ga rechtdoor en wandel 120 meter tot de bocht naar rechts.

 

OP PAD 36
Volg de bocht naar rechts (zie rode pijl) en wandel 210 meter tot aan de volgende bocht naar rechts.

 

OP PAD 37
Volg de bocht naar rechts (zie rode pijl) en wandel 320 meter tot aan de bocht naar links.

 

OP PAD 38
Volg de bocht naar links (zie rode pijl) en wandel 260 meter tot aan het toegangshek.

 

OP PAD 39
Sla direct na het toegangshek rechtsaf (zie rode rode pijl) en wandel 230 meter op de lokale weg (Paralelweg) naar het carpoolplein.

 

EINDE

Klik hier en geniet van nog veel meer leuke wandelingen op onze website!

 

Bron: Papendrecht Verrast - Tekst & foto's: Hans de Kwant

Alle tips UITagenda Meld je verhaal