EHBO-snelcursus

29 september

Vanaf 09:00 tot 13:00

Gezondheid

Locatie:
Papendrecht (Rode Kruis, locatie Alblasserwaard)
Buitendijks 2


Organisator:
Vrijwilligerspunt Papendrecht, VU Papendrecht en Rode Kruis Alblasserwaard


Prijs:
€ 57,50


Contact:
vrijwilligers@sterkpapendrecht.nl


Bezoek de website

Tijdens deze snelcursus leer je in één dagdeel de EHBO-handelingen bij de zeven meest voorkomende letsels bij volwassenen.

Je leert hoe je een slachtoffer in veiligheid brengt, de toestand beoordeelt en de hulpdiensten alarmeert.

Onder begeleiding van een gecertificeerde Rode Kruis instructeur leer je eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met:
1. bewusteloosheid (exclusief reanimatie/AED)
2. bloedingen
3. botbreuken
4. brandwonden
5. huidwonden
6. verslikking
7. vergiftiging

Wanneer je de cursus goed afrondt, krijg je na afloop van de cursus een Rode Kruis EHBO-certificaat. Het certificaat is twee jaar geldig.

Gratis workshop voor vrijwilligers
Vrijwilligerspunt Papendrecht organiseert samen met de Volksuniversiteit en het Rode Kruis Alblasserwaard, deze snelcursus EHBO. Wij vinden het belangrijk dat inwoners die vrijwilligerswerk doen en daarbij in aanraking komen met kwetsbare mensen, weten hoe te handelen bij een incident.

Door een financiële bijdrage vanuit het Vitaliteitsakkoord Papendrecht, kunnen wij deze trainingen meerdere malen aanbieden in 2022. 

Na afloop van de cursus krijg je als naslagwerk het Cursusboek EHBO.

Aanmelden
De workshop kost € 57,50 maar is voor (een beperkt aantal) vrijwilligers gratis. Je kunt jezelf of je vrijwilligers aanmelden door een e-mail te sturen naar Vrijwilligerspunt Papendrecht (vrijwilligers@sterkpapendrecht.nl).

In eerste instantie zullen we een maximum van vier vrijwilligers per organisatie hanteren.

Let op: sommige zorgverzekeringen vergoeden deze cursus. Kijk je polis hierop na.