Cultuur puzzelroute Papendrecht!

Loop de 5 km lange route door Papendrecht en beantwoord leuke vragen!

De Cultuurpuzzelroute Papendrecht is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de sectie Letteren van Culturele Raad Papendrecht en Papendrecht Verrast.

 

DE TOCHT WAAR JE BLIJ VAN WORDT!

Een mooi moment om er even op uit te trekken. Individueel, in gezinsverband, of in kleine groepen met vrienden, vriendinnen of buren. Het moment bepaal je zélf en de deelname is uiteraard gratis. Je kunt de vragen van de Cultuurpuzzelroute lezen op deze pagina. Let op! Bij sommige vragen staat een audiospeler. Als je hierop klikt hoor je een luisterfragment.

Wil je de puzzeltocht downloaden? Klik hier!


Heel veel succes en plezier!

 

MARKT

1. Wat is de naam van het beeld voor het Gemeentehuis?
    ......................................................

Je ziet het bordje ‘Blomberg 389 km.

2. In welke Duitse deelstaat ligt Blomberg?
     .....................................................

3. Welke voormalige bondskanselier is daar geboren?
     .....................................................

4. Op welke dag in de week staat hier de markt?
    ......................................................

5. Sinds wanneer bestaat het marktplein in zijn huidige vorm?
    ......................................................

6. Ga naar het beeld in brons op de Markt (zie foto): twee jongens in handstand. Wie is de maker?
    ......................................................

7. Er staat nog een beeld aan de zijde van de “Twee jongens in handstand”. Hoe heet dit beeld?
    ......................................................
 

VEERWEG

8. Dit beeld van het ‘Juichend Meisje’ is geplaatst ter ere van?
    ......................................................

9. In welk jaar werd voor de Veerweg voor het eerst vergunning verleend voor het aanbrengen van bestrating op deze weg die dateert uit de middeleeuwen? In 1920, 1891, 1805 of 1683?
    ......................................................
 

VONDELPARK

Aan de overzijde is de bibliotheek AanZet ondergebracht. Na de volgende kruising zie je aan de overzijde het Vondelpark.

10. Wie was Vondel eigenlijk?
    ......................................................
 

VRIJHEER VAN ESLAAN

11. Wat is de vergelijkbare titel voor een Vrijheer? Graaf, baron, hertog of prins?
    ......................................................
 

GOUDSBLOEMSTRAAT

12. Wat is de kleur van de bloembladeren van de goudsbloem?
    ......................................................
 

KLAPROOSSTRAAT

13. Welke Franse schilder is beroemd om zijn schilderij “Klaprozen” uit 1873?
    ......................................................

14. Op welke dag in de week kan je op nummer 2 niet geknipt of geschoren worden?
    ......................................................

15. Welke tekst staat er op de zijkant van Wijnhuis De Paap?
    ......................................................
 

JASMIJNSTRAAT

16. Wat is de naam van het huis met nummer 61C?
    ......................................................
 

LANGE TIENDWEG

17. Wat is een tiend?
    ......................................................
 

KOKARDEBLOEM

Volg de route via de foto’s.

18. Welke kleuren heeft de kokardebloem?
    ......................................................

19. En wat is de wetenschappelijke naam voor de kokardebloem?
    ......................................................
 

RICHTING HET PARK

20. Als je het park binnenkomt, zie je links in het water een beeld van Michel van Wijk. Hoe wordt dit beeld genoemd?
    ......................................................

Ga terug en loop verder langs de rechterzijde van het water, hier is de speeltuin De Zonnebloem.

21. Welke schilder is beroemd om zijn zonnebloemen?
    ......................................................

22. Hoe heet dit park, waar je nu doorheen loopt?
    ......................................................
 

OVERSTEKEN WILLEM DREESLAAN EN EDELWEISLAAN

23. Wat was de koosnaam van Willem Drees senior?
    ......................................................

Je komt bij de Stichting Kinderboerderij Papenhoeve. Hier is ook de Egelopvang Papendrecht gehuisvest.

24. Hoeveel grote zwarte kuipen voor de opvang van de egels tel je?
    ......................................................

25. Na hoeveel weken is een egel volwassen?
    ......................................................

26. Aan de overzijde van de ingang van de kinderboerderij staan houten noodwoningen, geplaatst na de Watersnoodramp van 1953. Welk land heeft deze woningen destijds geschonken?
    ......................................................
 

ADMIRAAL DE RUYTERWEG

27. In welke stad is Michiel Adriaenszoon de Ruyter geboren?
    ......................................................
 

BEGRAAFPLAATS

Hier bevinden zich ook oorlogsgraven van militairen uit het voormalige Britse Gemenebest. Bord nr. 22 40-45-route.

28. In welke wijk is de Lancaster neergestort?
    ......................................................

29. Je ziet een muurkunstwerk aan de linkerzijde van de ingang van de begraafplaats. Welk wapen is daarin in mozaïek verwerkt?
    ......................................................

Neem het pad naast de grote kerk.
 

KERKBUURT

30. Welke godsdienst wordt verkondigd in deze kerk?
    ......................................................

HOOFDSTRAAT

31. Hoe heet deze buurt?
    ......................................................

HET PLEIN

32. Welke verzetsstrijder heeft op nummer 12 gewoond?
    ......................................................

33. Op Het Plein zit de harmonicaspeler. Sinds wanneer zit hij hier?
    ......................................................

34. Op de muur van welk huisnummer vind je dit kunstwerk?
    ......................................................

Vervolg je weg via de Hoofdstraat naar de Dijkstraat.

DIJKSTRAAT

Bombardement bord nr. 16 40-45-route

35. In welke straten werden de meeste huizen getroffen door het bombardement in de WOII?
    ......................................................

KRAAIHOEK

Je staat nu bovenaan de dijk op de kruising van de Pontonniersweg, Edelweisslaan en de Kraaihoek. Je kunt hiervandaan onder aan de dijk een groot grasveld zien. Steek voorzichtig over naar het witte huis met huisnummer 18. 

36. Welke gedenkplaats bevindt zich op de hoek Kraaihoek/Bosch/Pontonniersweg?
    ......................................................

BOSCH

Vervolg je weg over ‘t Bosch. Na ongeveer 300 meter vind je aan de rechterzijde bord 19 van de 40-45 route. Neem de bocht na het pand Bosch 107 naar links.

37. Wat is trouwens een pontonnier?
    ......................................................

Steek voorzichtig over naar de Veerdam. Hoek Pontonniersweg/Veerdam.

VEERDAM

38. Welke functies heeft het pand van de Stichting Dorpsbehoud Papendrecht voorheen gehad?
    ......................................................

39. Je ziet hier een propeller. Van welk vliegtuig is deze propeller afkomstig?
    ......................................................

 

40. Je vindt het originele gemeentewapen van het oorspronkelijke raadhuis op de gevel. Waar zie je hier het gemeentewapen nog meer?
    ......................................................

Vervolg je weg naar het Veerplein.

VEERPLEIN

Bord nr. 1 40-45-route Veerplein/Het Havenhoofd/Merwehoofd. Bord nr. 3 40-45-route Belgische krijgsgevangenen.

41. Als je naar het oosten loopt in de richting van de jachthaven vind je de ‘Cubuszuil’. Wie is de maker?
    ......................................................

42. Loop terug en vervolg je weg langs de beeldenroute naar het beeld ‘Draaiende vrouw’. Wie is de maker?
    ......................................................

43. ‘Drie generaties’ is een creatie van?
    ......................................................

44. De Lionsclub Alblasserwaard / Souburgh heeft in 2019 een bronzen plaat geschonken met een gedicht van Ton Delemarre met als titel ‘Gezicht op Dordt’. Welke namen worden in dit gedicht genoemd?
    ......................................................

45. Iets verderop naar het westen vind je nog twee gedichten. Noem van beide gedichten de derde regel. 
    ............................................................................................................

    ............................................................................................................

Keer om en vervolg je weg naar de Slobbengorsweg.
 

SLOBBENGORSWEG

46. Op wat voor een schip wonen de mensen van nummer 55?
    ......................................................

47. Welk water loopt onder de ophaalbrug?
    ......................................................
 

EILANDSTRAAT

48. Wat is de roepnaam van de Ertepeller?
    ......................................................

Bord nr. 5 40-45 route

49. Wie wordt hier herdacht?
    ......................................................

Ga terug naar de Markt via de Veerpromenade.

50. In welk jaar is de Culturele Raad Papendrecht opgericht?
    ......................................................


EINDE

Bedankt voor het meedoen!

 

 

 

Alle tips UITagenda Meld je verhaal