Je bent jong en je woont in Papendrecht

Dan heb je een streepje vóór. Zeker bij Suppord.

Het Papendrechtse jeugd- en jongerenwerk Suppord wil de Papendrechtse jeugd een plek bieden waar ze kunnen ontspannen, meedoen, nieuwe ervaringen en uitdagingen opdoen, en waar ze hun talenten kunnen ontdekken.

Buiten de lijntjes
Talenten die je ook moeten kunnen ontwikkelen, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt. Suppord vindt dat iedere jongere een kans verdient en stimuleert hen daarom hierbij. Net zoals ze de jeugd aanmoedigen zelfstandig te zijn. Dat doet Suppord door hen te informeren, adviseren, te coachen, maar ook door hen te stimuleren mensen te ontmoeten. Het deskundige team van Suppord bestaat uit vier personen met verschillende achtergronden, persoonlijkheden en ervaring. Dat is ook nodig om een goede aansluiting te vinden bij een doelgroep die uit verschillende culturen bestaat. Daarbij vindt Suppord dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Dus altijd eerlijk en duidelijk, en geen beloften die ze niet na kunnen komen. Om hun doelen te bereiken, bewandelt Suppord niet de platgetreden paden, maar kleuren ze waar nodig buiten de lijntjes. Zijn ze creatief in het bedenken van oplossingen en plannen.

Jeugd en jongeren
Suppord richt zich op de jeugd van 6 tot 13 jaar, en op de jongeren van 13 tot 21 jaar. Voor de jeugd is het programma toegespitst op twee onderdelen: activiteiten en talentontwikkeling. De activiteiten moeten leuk, actief en divers zijn, op verschillende locaties in Papendrecht plaatsvinden, en zijn bedoeld voor alle kinderen uit Papendrecht. Waar het gaat om talentontwikkeling, helpt Suppord te ontdekken wat je leuk vindt, waar je talenten liggen en wat je ermee wilt bereiken. Door een steuntje in de rug te geven en te coachen, helpt Suppord je verder. Jongeren tussen de 12 en 21 jaar die behoefte hebben aan meer informatie over een bepaald onderwerp, staat Suppord bij. Dit kunnen vragen zijn over alcohol, drugs, seks, wonen, schulden enz. Ook is Suppord behulpzaam bij het schrijven van een cv of een sollicitatiebrief. 

Activiteiten
Suppord organiseert voor verschillende leeftijdsgroepen veel workshops, cursussen en evenementen. Zoals voor de jeugd de Crea Club, een kookworkshop, de kinderdisco, een strip- en cartoonworkshop en het vierdaagse evenement STUIF, waarbij sport, spel en ontspanning centraal staan. De jongeren kunnen meedoen aan een weerbaarheidstraining, het Fortnite toernooi en aan Voetbalkooi, waarin voetbaltoernooitjes worden gehouden.  

Samenwerken
Suppord werkt samen met Sportcentrum Papendrecht, Wasko kinderopvang, Anne Frankschool en Sterk Papendrecht. En met iedereen die met hen wil samenwerken. Daarbij staat het welzijn van de jeugd en jongeren van Papendrecht duidelijk voorop. En niet wie daarvoor zorg draagt.

Het doel is dus belangrijker dan de middelen. Wat eens te meer aangeeft dat je een streepje vóór hebt als je jong bent en in Papendrecht woont.

Alle tips UITagenda Meld je verhaal