Evenementen Inspiratie Avond

Tijdens de informatieavond delen sprekers hun ervaring over het organiseren van een evenement.

Dinsdag 12 februari vond, op de locatie van Ronald Verkeersopleidingen, de door Stichting Promotie Papendrecht georganiseerde Evenementen Inspiratie Avond plaats. Hierop kwamen zeventig mensen op af, onder wie veel jongeren. Deze stichting, die onder de naam ’Papendrecht Verrast’ naar buiten treedt zet zich, naast promotie, in om de samenwerking en verbinding tussen alle betrokken partijen in Papendrecht op het gebied van evenementen te stimuleren. Speciaal voor verenigingen, organisaties en personen die van plan zijn een evenement te organiseren of die hun evenement nog beter willen promoten, had Papendrecht Verrast deze avond belegd.

Magchiel Koekkoek
Speciale gast was Magchiel Koekkoek, mede-eigenaar van BOD Events en organisator van topevents als Breda Live, Dance Tours en Wantij Pop. Hij liet weten hoe hij ertoe was gekomen om deze evenementen te organiseren en wat daarbij allemaal komt kijken. Zo stelde Koekkoek als minimale randvoorwaarde dat, naast durf en ondernemerschap vanuit de organisator, de gemeente waar je een evenement wilt organiseren hierover enthousiast is en het echt wil ondersteunen, waardoor de juiste randvoorwaarden ontstaan voor succes.Leen Alderliesten
Als aanspreekpunt van de gemeente Papendrecht was evenementencoördinator Leen Alderliesten aanwezig, om uiteen te zetten voor welke evenementen een gemeentelijke vergunning vereist is en wanneer deze aangevraagd moet worden. Ook gaf hij aan hoe de gemeente mee kan werken aan een evenement. Dat kunnen ook heel praktische dingen zijn, zoals het leveren van de benodigde dranghekken en het na afloop opruimen van de rommel. De vragen aan Leen zijn terug te lezen op de website van de gemeente Papendrecht onder deze link. Hier staat alle info die nodig is voor het organiseren van een evenement. Bij Papendrecht Verrast aankloppen
Papendrecht Verrast gaf in de persoon van Ruben Cornelissen een presentatie over hoe de Stichting onderzoek doet en tot haar activiteiten komt. Ook gaf Ruben het advies om, wanneer je het plan hebt om een evenement te organiseren, in vroegtijdig stadium bij Papendrecht Verrast aan te kloppen. Om je plan te laten bekijken en je vervolgens te laten adviseren over de wegen die je kunt bewandelen om je doel te bereiken. Papendrecht Verrast heeft een groot netwerk die ze graag ter beschikking stelt. Daarnaast is er iedere derde maandag van de maand een inloopavond voor mensen die ideeën hebben of advies willen rondom het organiseren van een evenement. Ook vertelde Ruben over het onderzoek naar de verschillende doelgroepen in Papendrecht. Door het ontwikkelen van 'persona's', krijg je een goed beeld van wat nodig is en welke middelen wij als stichting effectief kunnen inzetten om de verschillende doelgroepen te bereiken.

Draagvlak & groot bereik 
Ruben gaf aan dat Papendrecht Verrast momenteel, off- en online, meer dan 7.500 mensen per dag met de  UITagenda en Tips die op www.papendrechtverrast.nl staan, en door de ledschermen langs de kant van de weg. Papendrecht Verrast verwacht snel door te groeien naar 10.000 per dag. En stap voor stap worden de activiteiten uitgebreid met mogelijkheden waar de achterban behoefte aan heeft. 

Papendrecht Verrast sluit inmiddels aan op de behoeftes van organisators van evenementen en activiteiten. Een aantal van hen heeft al laten weten dat, dankzij de gratis promotie, de deelnemersaantallen en de bekendheid zijn toegenomen. En, zoals die avond uit de enthousiaste opmerkingen en betrokken discussies bleek, is de wil om evenementen te organiseren erg groot in Papendrecht.  

Professionele organisatie
De organisatie van Papendrecht Verrast staat. Met een journalist/redacteur en een vormgever kan zij de continuïteit en kwaliteit waarborgen. Papendrecht Verrast gaat de komende periode actief de samenwerking zoeken met andere initiatieven om een situatie te creëren waarbij iedereen erop vooruitgaat. De eerste gesprekken zijn gepland. Alle tips UITagenda Meld je verhaal